Träning ger dig endorfiner och endorfiner gör dig glad. : En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Amanda Söderblom Sigfrids; Annette Sigfrids Pettersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)