Kunskapspalatset : Ett vuxengymnasium i norra Fatbursparken

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Tänk, en plats, ett palats för kunskap. En byggnad gjord för lärande, förståelse och insikt: Kunskapspalatset! Kunskapspalatset är först och främst ett vuxengymnasium där man läser in kurser från grundskolan eller gymnasiet. Parallellt är det en byggnad för konferenser, mässor, möten, föreläsningar och annan kunskapsspridning. Jag tog utgångspunkt i Rafaels Skolan i Aten som inspiration, där kunskapen finns som i luften. Kunskapspalatset är ett försök på att i nutiden skapa en realitet av den bilden. Byggnaden ger plats åt och släpper in parken utanför, och är inspirerad av en kombination av antik arkitektur och postmodernism. För att anknyta till det antika har jag också haft i åtanke Vitruvius grundelement för arkitektur: firmitas (kvalitet/hållbarhet), utilitas (användbarhet/funktion) och venustas (det vackra/skönhet), som tillsammans skapar en välfungerande helhet. Av olika arkitektoniska stilar är det den antika, med de klassiska kolonnerna, som kanske mest associeras med värdighet och stolthet, något som vuxenutbildning förtjänar mer av. Genom att leka med arkitektoniska traditioner med ett eftertänksamt förhållande till platsen skapas en byggnad som både sticker fram näsan och ger utrymme, och kombinationen av det antika och klassiska med det postmoderna och nyskapande blir en självklarhet. Folkflödet längs det centrala stråket genom parken mellan de två noderna Medborgarplatsen i öst och Södra Station i väst hälsas nu av Kunskapspalatsets front av vad jag har kallat för ”inverterade pelare”. Byggnaden är avlång, ren, helgjuten, utan utstickande delar. En byggnad som triggar tänkande. Vuxenutbildningen står där med stolthet och dignitet i hjärtat av Södermalm. Tänk om man kunde stiga in i Kunskapspalatset ... 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)