Inte bara goa nyheter- Göteborgs mutskandal som nyhetsämne. En kvalitativ studie om hur journalister upplever uppgiften att rapportera om en skandal och bedöma dess nyhetsvärde.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Desiré Cichy; [2011-09-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Inte bara goa nyheter- Göteborgs mutskandal som nyhetsämne. En kvalitativ studie om hur journalister upplever uppgiften att rapportera om en skandal och bedöma dess nyhetsvärde. Författare: Desiré Cichy Omfattning: ca. 18700 ord, inklusive bilaga Uppdragsgivare: Mathias A. Färdigh Handledare: Mathias A. Färdigh Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Kursansvarig: Ingela Wadbring Termin: Vårtermin 2011 Syfte: Att utifrån ett normativt perspektiv, undersöka hur journalister på Göteborgs-Posten och GT upplever uppgiften att enligt yrkesnormerna rapportera om en skandal och värdera dess nyhetsvärde. Muthärvan i Göteborg är undersökningens exempel för en skandal. Metod: Kvalitativ intervjustudie Material: Åtta stycken intervjuer med journalister som skriver för Göteborgs-Posten respektive GT. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide. Huvudresultat: Journalisterna förknippar det journalistiska uppdraget med mediernas demokratiska uppgifter i samhället. Att granska, informera och vara en plattform för olika opinioner är väsentligt i arbetet, men de publicistiska målen inskränks på grund av förändringar i medielandskapet. Förändringarna bidrar även till att nya uppgifter tillkommer i arbetet och stressen ökar. En nyhet definieras av journalisterna som något som tidigare inte var känt för läsarna. Enligt nyhetsvärderingen sker de mest intressanta händelserna i tidningens spridningsområde. Skandaler är nyheter som intresserar läsarna, ofta har de ett stort nyhetsvärde och handlar om överträdande av moraliska gränser. Skandaler kan få större utrymme i tidningen än andra nyheter om de pågår under längre tid. Göteborgs mutskandal är en händelse med stort nyhetsvärde. Detta bland annat för att den utspelades i tidningarnas spridningsområde och för att många personer och bolag var involverade i härvan. Makthavare har missbrukat medborgarnas förtroende och på grund av skattepengarna som var inblandade, berördes många människor direkt. Den lokala närheten till händelsen väckte journalisternas ambitioner att, i ramen av de organisatoriska omständigheterna, granska och avslöja på bästa möjliga sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)