Internationell arvsrätt : arvsförordningen och hemvistprincipen ur ett komparativt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Olivia Kanehorn; [2016]

Nyckelord: Familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)