Mer än bara en militärövning : En kvalitativ analys av regeringens lagrådsremiss gällande samförståndsavtalet för värdlandsstöd

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)