Hur påverkar stress kvinnors hälsa i Sverige idag? : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

I vårt informationssamhälle är stress något som vi alla upplever i någon form. Stress som egentligen är en naturlig reaktion men som vid långvarig påfrestning kan ge olika symtom och sjukdomar. Syftet med studien var att belysa hur stress påverkar kvinnors hälsa i Sverige idag. Metoden i detta arbete är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar fem olika teman. Dessa teman är: Ekonomisk stress, psykosocial stress, arbetsstress, låg känsla av KASAM, samt relation/familj/stress. I denna studie har framkommit att det som stressar kvinnor mest är höga krav på arbetet och för liten påverkningsmöjlighet i kombination med krav och kontroll i hushållet. Kvinnor med en låg känsla av sammanhang i kombination med stress och höga krav löper fyra gånger så trolig risk att få diabetes typ 2.

Författarens slutsats är att det behövs ytterligare forskning om kvinnors hälsa och framförallt om sjukdomar som är stressrelaterade och svåra att mäta rent vetenskapligt så som fibromyalgi och struma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)