FIDUCIARY DUTY AND ESG CONSIDERATIONS – ARE THEY COMPATIBLE? A case study on institutional investors and their commitment to the Net-Zero Asset Owner Alliance

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)