Principer för en lyckad hyresgästanpassning - En studie om faktorer som bidrar till kontrollerade kostnader och goda relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

Författare: Marcus Lindh; Carl Stål; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)