Kundorienterad fastighetsförvaltning : en studie fokuserad på allmännyttiga kommunala bostadsbolags incitament till kundorientering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Veronica Sandqvist Olsson; Claudia Håkansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)