Applicerbar teknik för utvinning av energi ur regnkraft : En jämförelsestudie om framtidens energiutvinning

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: På grund av det rådande miljöhotet så bör fokus för forskning och utveckling i ämnet riktas åt att utnyttja så många förnybara energikällor som möjligt, samt även optimera dessa för största möjliga energiupptagning. Vind, vatten och solljus är välkända och väl utformade källor för energi. Huruvida vatten i form av regn kan utnyttjas och dess potential kommer studeras i det här arbetet. Materialval och konstruktionslösningar står i centrum för arbetet. Vidare så studeras dess bakgrunder för utvinningsmetoderna och dess grundläggande principer tas upp för att skapa en bättre förståelse för möjligheterna att utnyttja tekniken. Fortsättningsvis så har rådande potentiella användningsområden och kommande utmaningar diskuterats utförligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)