One book to rule them all : en analys av litterärt värde inom Härskarringen av J.R.R. Tolkien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka hur Härskarringen av J.R.R Tolkien har blivit en så pass stark bästsäljare och steady seller under en längre tid. Detta har undersökts genom att studera de litterära värden som presenteras i boken Höstens Böcker och genom att därefter ha genomfört en enkätundersökning, där frågorna varit utformade baserat på dessa litterära värden. Författarna i Höstens Böcker presenterar fem olika värden: stil- och formvärde, kunskapsvärde, ekonomiskt värde, emotionellt värde och socialt värde. Enkätens syfte var att undersöka läsarens förhållande till boken. Vi hoppades kunna ta reda på vilka aspekter som motiverar människor att läsa, eller inte läsa, böckerna – och därmed utreda bidragande faktorer till bokens försäljning, dess plats på bokmarknaden och varför den fortfarande anses vara en bästsäljare. Resultatet av undersökning visar att majoriteten av läsarna kände igen sig i karaktärerna och texten, och kände att boken gav dem något trots att den skrevs för så många år sedan. Enligt majoriteten uppfyllde Härskarringen flera av de litterära värdena, och ger upphov till många känslor som är viktiga för berättelsen. De som inte läst färdigt böckerna, eller inte läst dem alls, kände däremot inte igen sig i texten och kände att de litterära värdena inte påverkade dem. Även om värdekategorierna inte är det enda svaret ger de oss ett verktyg för att förstå vilka värden som finns och hur de påverkar skapandet av en bästsäljare. I detta fallet höll majoriteten med om att boken var bra och ansåg att värdena var viktiga för dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)