Jämförelse mellan implementeringar av preskriptionsmetoden NAL-NL2 i utrustningar för hörapparatprogrammering och hörselgångsmätning : En experimentell studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Johanna Persson; Melker Svensson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)