"Åh nej, inte matte!" : En undersökning om lågstadieelevernas attityder till matematikämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Matematik

Författare: Anneli Sjöberg; [2020]

Nyckelord: attityd; matematikundervisning; praktiskt arbete; STEM;

Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen var att ta reda på om en särskild undervisningsmetod (dvs STEM) påverkar elevernas lust och inställning till matematikämnet. Denna undersökning hade fokus på eleverna, som går i årskurs 2, och deras uppfattning av matematikämnet. Undersökande klass har tidigare knappt jobbat praktiskt med matematiken, det vill säga undervisningsmetoder i form av praktiska lektioner var ett främmande sätt att ha mattelektioner på för klassen. Under denna undersökningen användes metoden triangulering: skriftliga enkäter, deltagande observation och intervjuer var de verktygen som hjälpte att samla in data. Den undersökning hade begränsat med tid, vilket gjorde att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att följa attitydens förändringar. Undersökningens resultat visade på att eleverna inte hade en klar uppfattning om att deras vardag är omgiven av matematik. De undersökta eleverna hade en svag begreppsförståelse för teoretisk kontra praktisk kunskap. Den slutsatsen framgick från undersökningens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)