Organiserad brottslighet : Kriminella mc-gäng

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Erik Nissle; [2009]

Nyckelord: Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

Sammanfattning:

Rapporten handlar om polisens arbete mot organiserad brottslighet i form av kriminella mc-gäng i Östergötlands län. Syftet med rapporten är att se vilka brottsförebyggande effekter polisens arbete mot de kriminella mc-gängen i Östergötlands län har haft. Det fanns 2007 tre kriminella mc-gäng i Östergötlands län och dessa var etablerade i Linköping, Norrköping och Åtvidaberg. Polisen i Östergötlands län startade en aktionsgrupp mot de kriminella mc-gängen efter att mc-klubben Outlaws MC’s klubblokal i Åtvidaberg blev sprängd år 2007. Därav har min rapport begränsats till att handla om polisens arbete från sprängningen 2007 fram till dags datum våren 2009. Jag har främst använt mig av två stycken intervjuer i min faktainsamling. Jag har dels intervjuat Jan Staaf, chef för gruppen mot organiserad brottslighet i Östergötland och dels Mikael Kinnå, aktionsgruppledare för gruppen mot organiserad brottslighet i Östergötland. Utöver dessa intervjuer har jag använt mig av statistik över anmälda brott från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Resultatet av rapporten visar på om det blir några överflyttningseffekter av brottslighet till angränsande län vid insatser mot brottslighet på en viss plats och också vad effekterna blir i form av en minskning eller ökning av antalet anmälda brott. Slutsatserna som drogs efter att ha skrivit rapporten är att arbetet i Östergötland har pågått under för kort tid för att man riktigt har kunnat se några brottsförebyggande effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)