Efterfrågan av svensk ishockey: En explorativ studie av vilka faktorer som påverkar ishockeyfans närvaro på SHL-matcher

Detta är en C-uppsats från Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

Sammanfattning: This thesis investigates Swedish ice hockey fans and which factors that impact their intention to attend ice hockey games in the Swedish Hockey League (SHL). Ten independent variables including sports, economical, entertainment, stadium and social factors were examined in relation to the dependent variable of purchase intention. This was done through a survey study, gathering responses from individuals that were members of ice hockey forums online. The results show significant differences between individuals on the basis of gender, geodemographics and attendance frequency.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)