Våldet tar ingen hänsyn till hög ålder : Sjuksköterskans erfarenhet av att upptäcka hot och våld i nära relation mot äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Camilla Andersson; Xhevrije Kurti; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)