Får jag hälsa på chefen? : - En studie om upplevelsen av nationalkulturella skillnader under integrationen av olika kulturer vid ett internationellt företagsförvärv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Frida Purbe; Emelie Sandqvist; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)