Styrning av kunskapsarbetare- via normaitv styrning och direkt övervakning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Undersökningen visar på att styrning av kunskapsarbetare inte bara görs via normativ styrning, det förekommer också andra typer av styrning så som direkt övervakning/styrning. Studien visar på att kunskapsarbetares aversioner mot mer direkta former av styrning kan överkommas om denna legitimeras och paketeras på ett attraktivt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)