Formativ bedömning : En studie om vilka olika synsätt på formativ bedömning det finns bland lärare i särskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Hanna Falkenström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)