”Sweetie” – provokation eller smart verktyg? En rättsutredning och rättssäkerhetsanalys av de straffrättsliga konsekvenserna av vissa provokativa åtgärder.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)