Identifiering av kvalitetsbristkostnader-en fallstudie hos Sandvik Coromant i Gimo

Detta är en M1-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Christian Stjernlöf; Emil Nilsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)