Oro, ångest och klaustrofobi vid magnetresonanstomografi. En litteraturstudie om patienter upplevelser.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund. Magnetresonanstomografi (MRT) är en avancerad teknik som utvecklas fort. MRT är känd för att ge en väl detaljerad bild av anatomin på människor där det är viktig för att identifiera patologi. Tekniken är smärtfri och till skillnad från annan röntgenteknik så använder sig inte MRT-kameran av någon joniserande strålning. Bilderna framställs med hjälp utav ett starkt magnetfält och radiovågor som kräver en speciell vårdmiljö med vissa restriktioner. Detta kan medföra en varierande patientupplevelse av oro, ångest eller klaustrofobiska reaktioner i samband med en MRT- undersökning. Röntgensjuksköterskan har till skyldighet att stötta patienterna vid sådana tillfällen för att skapa ett patientsäkert arbete. Syfte. Att kartlägga befintlig forskning kring patientupplevelse av oro, ångest och klaustrofobi i samband med MRT. Metod. En litteraturöversikt av 13 artiklar där både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskas och sammanställs. Resultat. Två huvudteman, patientupplevelsens uppkomst- och påverkan, har vuxit fram genom sammanställning av studiernas resultat. Patienter som skall genomgå en MRT- undersökning känner sig i underläge och får en känsla av att tappa självkontrollen, en känsla av hjälplöshet på grund av en uppfattad oförmåga att kontrollera resultatet och undersökningens utfall. Slutsatser. Röntgensjuksköterskans samspel med patienten är avgörande i patientens upplevelser där kommunikation, information och ett gott bemötande har en stor betydelse. Personcentrerad vård ska tillämpas som bidrar till en individanpassad undersökning. Interaktion mellan patient och vårdgivare är ett optimalt tillvägagångssätt som får patienterna att känna sig mer delaktiga och trygga, vilket minskar på oro, ångest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)