Gränsöverskridande reklamformat, ett hot mot journalistiken? : En kvalitativ studie om advertorials och journalistisk   trovärdighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Kristin Gager; Emma Grahn Wallin; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)