Lärares uppfattning om grupparbete : Ramfaktorer, fördelar och nackdelar med grupparbete i matematikundervisning på lågstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Författare: Roudayna Hani Abou El Ezz; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)