Länge leve Söderstadion : En komparativ analys av supportrars och journalisters argumentation och plats i samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Jakob Persson; [2014]

Nyckelord: tifo; supportrar; journalister;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)