En utställningshybrid : ett rumsligt koncept för temporära eller turnerande utställningar och scenföreställningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Författare: Momo Tham; [2010]

Nyckelord: Utställningsteknik; design;

Sammanfattning:

Hybrid betyder korsningsform. Jag vill i mitt examnesarbete korsa och förena de områden som intresserar mig mest yrkesmässigt: scenografi, utställningsdesign och uttrycksfull inredningsarkitektur. Jag har undersökt hur man kan tänka kring scenrummet och utställningsrummet och utvecklat ett rumsligt gestaltningskoncept utifrån de behov som finns i verksamheten på det nystartade Fisksätra Museum, i Nacka utanför Stockholm.

Det rumsliga koncept jag tagit fram är föränderligt för att kunna fungera i olika typer av sammanhang – för utställningar, scenlösningar och workshops. Väggar ska gå att flytta, spännande rumsligheter ska kunna skapas. Byggdelarna ska i användarens händer kunna leva vidare utanför min inverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)