Kommunicera smartare genom att kommunicera mindre

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Det finns olika sätt att kommunicera på och beroende på vem man frågar så kan valet av teknik variera. En stor del av vår kommunikation sker fysiskt, men allt fler företag har under de senaste decennierna börjat använda sig av datormedierade kommunikationstekniker. Idag är dessa väl etablerade i den interna kommunikationen och har bland annat förbättrat och förenklat sätten man utbyter meningar och information på. E-mail och intranät är två exempel på kommunikationstekniker som är förknippade med ett företags interna kommunikation. Men är datormedierade kommunikationstekniker lämpliga på en arbetsplats? Resultatet av denna studie menar att datormedierade kommunikationstekniker har både en positiv och negativ inverkan på den interna kommunikationen. För att undvika att kommunicera i onödan handlar det om att välja rätt kanal, beroende på vilket syfte man har och vad som ska förmedlas. En viktig del handlar även om att företaget anpassar användningen av datormedierade kommunikationstekniker så att det passar just deras organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)