En studie om konsumtion och livsstil - En jämförelse mellan en yngre och en äldre generations konsumtionsvanor kopplat till inredningsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)