Utveckling av tätningskoncept till TeijoViverk ABs industritvättmaskiner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning: Arbetet redovisar en utvecklingsprocess av TeijoViverk ABs tätningskoncept. Tätningskonceptet delas in i tre stycken konceptdelar; Infästningskoncept, Tätningsytakoncept och Tätningslistkoncept. Av de koncept som tagits fram till varje del har en utvärdering gjorts mellan de olika koncepten och ett gemensamt förslag för dessa har tagits fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)