Hållbar köttkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Moa Persson; [2018-08-10]

Nyckelord: maskulinitet; hållbar köttkonsumtion; vegetariskt; genus;

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpProgram Hälsopromotion, kostvetenskapVt 2018Handledare: Agneta SjöbergExaminator: Daniel Arvidsson

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)