“Vill man vara den här coola och snygga tjejen, ja då tarman en snus” : En kvalitativ studie av LYFTs reklamsamarbeten med influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Madelene Wiig; Hanna Ekdahl; [2022]

Nyckelord: influencer; Instagram; snus; marketing; LYFT;

Sammanfattning: Syfte och problemformulering: Utifrån fallet tobaksfritt snus är syftet med denna studie att undersöka hur LYFT med hjälp av influencer marketing strategiskt positionerar sig mot specifika målgrupper genom skapandet av jaget och gestaltning av livsstilar. Samt syftar studien till att se hur potentiella konsumenterna uppfattar strategin och reklamsamarbetet. Metod och material: I studien användes de kvalitativa metoderna semiotisk bildanalys och fokusgrupper för att undersöka tio bilder på influencer samarbeten med tobaksfria snusföretaget LYFT. Samtliga bilder är publicerade på LYFTs Instagram-konto och influencernas egna konton. Huvudresultat: Studiens resultat visar på att LYFT marknadsför det tobaksfria snuset genom att anspela på en livsstil av festande. De positionerar snuset genom att skapa associationer till fest och nöje som gör det attraktivt för målgrupper som ser sig själva i dessa miljöer och vill bli identifierade med dem. Snuset marknadsförs som en accessoar som stärker målgruppens identitet och självkänsla. Med hjälp av olika influencers kommunicerar LYFT immateriella tillgångar som gör snuset till en väsentlig produkt för en målgrupp som vill stärka bilden av sig själv och nå självuppfyllelse genom en ökad status och maktposition. Genom influencers marknadsför LYFT snuset till en målgrupp som identifierar sig med fest, kvinnokamp, hög klass och status, likt kändisarnas image.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)