Tre bagateller av William Walton : Allegro, Lento och Alla Cubana ur ”Five Bagatelles for Guitar”

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: David Håkansson; [2015]

Nyckelord: Walton; Gitarr; Bagatelles;

Sammanfattning:

I detta konstnärliga arbete förklarar jag min instuderingsprocess och går igenom olika tekniska aspekter i ”Five Bagatelles for guitar” av W. Walton.

I inledningen försöker jag ge en övergripande bakgrundshistoria till min relation med musik och speciellt gitarr.

Jag behandlar också erfarenheter med personer jag har mött som påverkat mig i min musikaliska inriktning.

Efter det skriver jag om Sir William Walton och vilken typ av kompositör och människa han var, för att förstå musiken känns det naturligt att veta vem han var.

Sedan följer en övergripande formanalys med text och notexempel, där jag med text förklarar de musikaliska motiven samt behandlar diverse tekniska svårigheter jag stött på under instuderingens gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)