HUSHÅLLSARBETET SOM FÖRSVANN Tvättprocessens värdeutveckling sedan industrialiseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:21

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)