BLOCKCHAIN FÖR EXAMENSBEVIS En studie om EU:s projekt att utnyttja blockchain för hanteringen av examensbevis

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Författare: John Olsson; Vincent Jarnung; [2023-02-01]

Nyckelord: Blockchain; Tillit; Emerging technology; Examensbevis; SSI; EBSI;

Sammanfattning: Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. Examensbeviset kan senare användas för att styrka att studenten faktiskt klarat sin utbildning vid anställning, vidare studier eller andra sammanhang. Det finns idag inga standardiserade sätt att verifiera examensbevis i Europa och processen är olika beroende på land och universitet. Problem kring tillit uppstår under denna process, vad är det som gör att det antagande universitet litar på det andra? Att båda är universitet? Att studenten verkar tillförlitlig? Att personen på andra sidan telefonen i administrationen säger att det stämmer? EBSI är ett stort projekt under EU-kommissionen som syftar att försöka tackla dessa problem genom att skapa en gemensam infrastruktur inom EU för hanteringen och verifieringen av officiella dokument för individer och myndigheter. Studien undersöker nyckelpersoner i projektets åsikter och sentiment mot projektet och dess användning av blockchain genom en tematisk analys efter kvalitativa intervjuer. I resultatet finner vi punkter för konsensus men även punkter för oenighet. Studien finner att blockchains värde som en ny teknologi ligger i betraktarens ögon och är svår att bestämma objektivt. Mycket av den tidigare forskning på området kring blockchain i utbildningssektorn har fokuserat på de tekniska aspekterna samt utforskat vad teknologin hypotetiskt kan ge för värde i sammanhanget. Studien fyller en lucka i tidigare forskning där man undersöker en verklig applicering med olika experters sentiment till olika aspekter av området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)