Magnetisk kylning i kylskåp : Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institu

Sammanfattning:

Forskning och tillämpning av den magnetokaloriska effekten har intensifieras de senaste åren. Prototyper av kylskåp med magnetokaloriska material har konstrueras med blandat resultat, men utvecklingen går framåt och det är troligt att tekniken kommer att kommersialiseras. För den lovar ett energisnålare och tystare kylskåp.

Projektarbetet som har resulterat i denna rapport hade i uppgift att läsa forskningsrapporter om magnetisk kylning för att få en uppfattning om det är möjligt för tekniken att tillämpas i vanliga kylskåp. Det ser ut som att magnetisk kylning har stora möjligheter att tillämpas och projektet rekommenderar det fiktiva företaget att satsa på tekniken. Fast ännu krävs några års ytterligare forskning för att få fram ett magnetokaloriskt material som uppfyller alla miljömässiga och ekonomiska krav för att kunna kommersialisera en produkt för hushållsbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)