VILKA KONSEKVENSER FÅR FÖRÄNDRINGAR I KRAV OCH RESURSER FÖRSJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER EFTER PRIVATISERING?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Anna-karin Kullberg; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)