FÖRE DETTA FÄNGSLADEK RIMINELLAS ÅTERINTERERING I SAMHÄLLET : En forskningsöversikt med fokus på återintegration i samhället efter frihetsberövande i perspektiv av teorin om socialt erkännande

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Markus Lundström; Jennifer Larsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)