Utopi-dystopi: En genreteoretisk analys av Karin Boyes Kallocain

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Författare: Mattias Raflund; [2014]

Nyckelord: Utopi; Dystopi; Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)