Den dolda smutsen : Vad döljer sig i nystädade hotellrum?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

Författare: Patrik Gidmo; Line Hallin; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Det har länge varit viktigt att kartlägga de hygieniska riskerna i ett restaurangkök, men få vet hur det ser ut på hotellrum. Kartläggningar har gjorts på vad gäster först lägger märke till och städningen är en av dem. Frågan är om man kan göra en HACCP-plan, Hazard Analysis and Critical Control Point för hotellrum. Syftet med studien var att undersöka och i förekommande fall avslöja den dolda smutsen som finns i nystädade hotellrum samt att undersöka om man kan göra en HACCP-plan för hotellrum. Metod och material: Bakterieprov togs för att kunna analysera vad som finns kvar när rummet anses som rent. Tio mätpunkter har valts ut i rummet, provtagningen har skett på fem hotell, tre rum på varje hotell. För att kunna se den dolda smutsen i badrummen har en UV-lampa använts. Resultat: Proverna visar att sängkläderna är relativt rena i jämförelse med fjärrkontroll, telefon och områdena i badrummen. Men hjälp av UV-lampan syns att hotellen inte bara har missat fläckar runt tvåldispenser och toalettstol, utan också att städutrustningen är sliten och släpper damm. Slutsats: Sängarna är renast på hotellrummen, fjärrkontroll och telefon smutsigast. Det är fullt möjligt att göra en HACCRP-plan för hotellrumNyckelordBakteriehalt, smuts, hotell, hygien, städning, UV- ljus

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)