Offentlig upphandling : Ändringarna i LOU och dess inverkan ur en rättssäkerhets- och nondiskrimineringsaspekt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)