En bransch i förändring: Den nya teknikens påverkan på musikbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Innehåll: Uppsatsen tittar på hur de senaste årens tekniska utveckling har påverkat musikbranschen och hur musikbolagen bör utforma sin affärsstrategi för att klara av dessa förändringar. En litteraturstudie har genomförts för att diskutera begreppet affärsstrategi på ett teoretiskt plan, och två fallstudier tittar närmare på musikindustrin. Fallstudierna behandlar MP3.com och Napster, två företag som såg de nya möjligheterna som Internet förde med sig, medan de traditionella musikbolagen fortfarande var fast i gamla mönster. Slutsatsen är att de traditionella musikbolagen fortfarande är alltför rädda för riskerna med piratkopiering för att våga satsa fullt ut på kundorienterade lösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)