VOID

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. Problematiken bakom uppdraget är att användare önskar att ta med sig sin stationära dator och inte endast ha den placerad på en plats. Dock är stationär dator ofta stor, opraktisk och otymplig för förflyttning. Det portabla alternativet, laptops, möter däremot inte de prestandakrav som dessa användare har. Projektet var begränsat av att endast använda standardiserade datorkomponenter, vilket skulle sätta randvillkor för dimensionerna av Void.Projektet började med en researchfas där framtida konkurrenter, kunders behov och portabilitet undersöktes. Två enkäter och fem intervjuer genomfördes under användarstudien. De mest aktuella kundgrupperna som det riktades fokus mot var gamers, content creators samt teknikentusiaster. Research av portabilitet visade att en portabel produkt kunde sammanfattas med tre attribut, minimering av volym, minimering av vikt samt enkel att ta med sig. Efter researchfasen sammanfattades delar av den information som fåtts in i en QFD, som hjälpte att omvandlade kunders behov och önskemål till tekniska krav. De tekniska kraven sammanställdes i en kravspecifikation som användes som utvärderingsunderlag senare i produktutvecklingen. Därefter påbörjades en fas av idé- och konceptgenerering. Tre koncept presenterades, varav två av dessa var med modulär komponentlayout. Detta för att möta behovet av flera olika kundgrupper utan att göra Void för stor. Utvärderingsmatriser, insamling av feedback och skummodeller låg till grund till när ett konceptval skulle göras. Då de två modulära koncepten både fick mest uppskattning men ävenvisade på störst potential blev valet att sammansmälta dessa till ett slutkoncept. Resultatet blev en ett portabelt och modulärt datorchassi inklätt i tyg, som erbjuder dimensioner tillräckligt små för att rymmas i en vanlig ryggsäck. Produkten fick även ett handtag i läder som gör att användaren enkelt kan greppa och lyfta chassit från skrivbordet till sin nya placering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)