Politiskt ledarskap i coronatider : En jämförande fallstudie av USA och Sydkoreas hantering av coronaviruset

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Olga Stemme; [2020]

Nyckelord: Politiskt ledarskap; krissituationer; Sydkorea; USA; corona;

Sammanfattning: Politiskt ledarskap kan ta uttryck på många olika sätt, men det är i krissituationer det behövs som mest. När landet sätts i en kris måste en ledare kliva fram och ta ansvar för hur landet ska ta sig ur krisen helskinnade. Politiska ledare och ledarskap i kris är två fenomen som är under ständig förändring. Allt är kontextburet. Vilken sorts ledarskap som krävs beror på kris.   I början av 2020 fick världen ett utbrott av ett nytt coronavirus som satte ledare, länder och befolkningar på prov. Med ett okänt virus finns inga färdiga lösningar utan allt måste göras från början, från probleminramning till krishantering.   Denna uppsats kommer att analysera det politiska ledarskapet vi sett i USA och Sydkorea under utbrottet av corona våren 2020.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)