Individanpassad marknadsföring : En kvalitativ studie om olika generationers syn på individanpassad marknadsföring inom klädbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Femke Groenewegen; Emma Jonasson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)