Paketresa på räls En undersökning om attityder, möjligheter och utmaningar för tåg ut i Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Hernqvist; Mette Johanna Barten; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)