Schlagercirkus i forna Sovjet : svensk medias framställning av Ryssland i Eurovision-sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Europastudier

Sammanfattning: Denna uppsats analyserar bilden av Ryssland i svensk media i samband med Eurovision Song Contest, för att se hur bilden av Ryssland ändras från urvalet i hemlandet till hur den framställs i fyra svenska tidningar. Jag har genom jämförande analys studerat innehållet i svenska nyhetsartiklar från 6 Eurovision-år samt bidragen från samma år, för att beskriva kommunikationsprocessen mellan de som skickar låten (regeringen) från Rysslands sida och mottagarna i de svenska tidningarna. Jag vill därigenom analysera vilken bild Ryssland vill ge av sig själv genom sina Eurovisionbidrag, samt vilken bild som framställs av dem i de svenska tidningarna, för att se likheter och skillnader mellan dessa. Det jag kommit fram till är att Rysslands nuvarande bild av sig själv och sin identitet är något vacklande, då man sedan Sovjetunionens fall kämpat med att återuppbygga sin nationella identitet dels i förhållande till sitt förflutna i form av Sovjetunionen, dels i förhållandet till sin nya position som stormakt ”mellan” två kontinenter. En annan slutsats jag dragit är att kulturella aspekter (såsom musiken och framträdandena i Eurovision Song Contest) är av större vikt än vad många kanske tror i samband med identitetsskapande. Jag är övertygad om att forskningen om samspelet mellan politik och kultur skulle kunna hjälpa till i den framtida utvecklingen för ett EU som idag, liksom Ryssland, är osäker i sin identitet som fredsunion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)