Schematerapi i Grupp som Egenterapi : En Explorativ Studie

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Camilla Tell Järte; [2017]

Nyckelord: egenterapi; schematerapi; young scheman; modes;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)