Lamellrandsröta i hästhoven

Detta är en L3-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Therese Cardesjö; [2003]

Nyckelord: lamellrandsröta; hästar; hovsjukdomar;

Sammanfattning: Jag har skrivit om en hovsjukdom som drabbar hästar, den engelska benämningen är White line disease. Det finns inget korrekt namn på svenska, men vi kallar det för lamellrandsröta. Den engelska benämningen är den mest använda. Sjukdomen kom in i Sverige i slutet av 1980-talet, man tror att det var via importerade travhästar från USA. När den i slutet av 1990-talet fick fart i Sverige började den också att bli ett problem. Ambitionen är att få en inblick i vad lamellrandsröta är och vad den samlade kunskapen är idag bland fackfolk och praktiker. Godtyckligt har jag valt ut och ringt runt och intervjuat ett antal personer som har stött på detta problem, hovslagare, veterinärer och hästägare. All fakta som inhämtats har jag sammanställt, men det finns fortfarande många frågetecken att reda ut. Ett bekymmer är att expertisen har så varierande kunskap och syn på sjukdomen. Idag vet man att det är anaeroba (syreskyende) organismer som orsakar rötan. Prover som tagits visar att 50 % är svampar och 50 % är bakterier. Mikroorganismerna luckrar upp lamellranden så att sambandet mellan hovväggen och kötthoven släpper. De viktigaste likheterna i intervjuerna är ovissheten om orsaken till denna sjukdom. En del tror att sjukdomen har ett visst samband med utfodringen och andra tror att det enbart har att göra med mikroorganismer. Synen på vilken behandling som är den mest effektiva. En del anser att det är mest effektivt om man klipper upp hovväggen, medan andra vill behålla hovväggen hel. SUMMARY This study is about an illness in the horse hoof called White line disease. There is no correct Swedish name, why we use the English name. It is believed that this illness came from horses in the U.S.A. It's very common in Sweden since the late 1990. It is known that organisms are causing this illness. Tests show that there are 50% bacterium and 50% fungus involved. No one knows much about the illness, which is a big problem. For example, there are various opinions about which treatment that are the best. Furthermore, some believe that the disease has a connection to what one feeds the horses. And other believe that the disease is caused just by organisms. There are a lot of people working and researching about this illness. In order to get more information, I phoned some of them, veterinary, blacksmith and people who have horses with this illness. There are still many question marks before we know enough about White line disease.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)