BSR Diagnosverktyg – Kommunikation över CAN och K-line bussen

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Den här rapporten beskriver ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datorteknik vid Växjö universitet. Vid företaget BSR i Växjö pågår utvecklingen av ett diagnosverktyg benämt BSR Diagnostic Tool. Syftet med projektet är att kunna använda en hårdvaruklass som kommunikationsdel istället för diagnosverktyg från de olika biltillverkarna. Inom objektorienterad programmering är en klass ett avsnitt programkod som samlar en mängd relaterade attributer och funktioner för ett objekt. I rapporten beskrivs implementeringen av hårdvaruklassen samt tillhörande teori för kommunikationsbussen som används, nämligen CAN. BSR har redovisat vilka funktioner som bör finnas med i klassen genom att göra ett diagram med dessa. Målet i första hand var att få en fungerande kommunikation med styrenheter i en Saab. Testning har skett genom ett enkelt testprogram som ger möjlighet att skicka en fråga och få tillbaka ett svar från en styrenhet i fordonet genom hårdvaruklassen. Utvecklingen av systemet har skett med hjälp av programspråket C# och utvecklingsmiljön .NET. Företagets representanter var nöjda med resultatet då det utgör en bra grund för vidareutvecklingen av BSR Diagnostic Tool.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)