FYSIOTERAPI INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN. En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid vikt, mat och den egna kroppens utseende. Alla former av ätstörningar är associerade med kraftigt försämrad fysisk hälsa. Inom fysioterapi har kroppen, dess funktioner och rörelser alltid varit centralt. Teorier kring förhållandet kring den egna kroppen har utvecklats och idag finns en mängd olika kropps- och rörelsespecifika terapier, men ännu finns inga nationella riktlinjer för fysioterapi vid ätstörningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)